Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις»

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων συνδιοργανώνουν διεθνές επιστημονικό συνέδριο στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου 2019 με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις».

Επισυνάπτονται η αφίσα και η πρόσκληση για το συνέδριο, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα.

Leave a reply