Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, παράταση αποχής έως 03/06/2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                               Κομοτηνή 19-5-2016

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης συνεδρίασε σήμερα 19 Μαΐου 2016 εκτάκτως με αντικείμενο την ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του θέματος <<ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ>> και αποφάσισε:

-          Αποχή των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης έως και τις 3-6-2016 με το παλιό αυστηρό πλαίσιο χορήγησης αδειών.

-          Την εκ νέου σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης την 2-6-2016

                                                    ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

                                                 ΑΠΟ 20-5-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 3-6-2016

1)    Παραγραφές – προθεσμίες (αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).

2)    Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνον.

3)    Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης – αντίκρουσης της τακτικής πολυμελούς.

Αναβολές

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply