ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ, ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

(της 10ης Μαϊου 2016)

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών που συνεδρίασε την 10.05.2016 , αφού έλαβε υπ όψη του την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου Κατρούγκαλου από την κυβερνητική πλειοψηφία και την προκλητική ακόμη και σήμερα στάση του ανωτέρω Υπουργού προς το δικηγορικό σώμα .
Επίσης τα όσα έλαβαν χώρα εντός του κοινοβουλίου κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την αντιδημοκρατική και απρεπή συμπεριφορά που επέδειξε ο Πρόεδρος της Βουλής προς τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων , συμπεριφορά που θύμιζε άλλες εποχές .

Αποφάσισε  ομόφωνα τα εξής :

-Να προτείνει προς την Ολομέλεια που συνέρχεται
την 12.05.2015 στην Αθήνα , την συνέχιση της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους , με το ίδιο μέχρι σήμερα πλαίσιο αδειών . Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει τη στάση του στην Ολομέλεια αναλόγως , ώστε να υπάρξει πλειοψηφική πρόταση με παρόμοιο τουλάχιστον περιεχόμενο .

Ακόμη την λήψη απόφασης από την Ολομέλεια για αναβολή της υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών , πανελληνίως , όλων των συναδέλφων δικηγόρων .

-Αναθέτει στον Πρόεδρο του Συλλόγου να εξετάσει αν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού αδικήματος από την πλευρά των συναδέλφων βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας και μελών του Συλλόγου μας , Μάρκου Μπόλαρη και Μαρίας Κόλλιας Τσαρουχά , οι οποίοι εν γνώσει τους ψήφισαν νομοσχέδιο με πρόδηλες αντισυνταγματικότητες .

Σέρρες , 10.05.2016
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου Αλέξανδρος Κων . Παρασκευϊώτης

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply