Δικηγόροι/Noμικοί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προτίθενται να προχωρήσουν σε σύναψη συμβάσεων έργου με Δικηγόρους/Νομικούς με αντικείμενο την παροχή νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.
• Τριετής εμπειρία στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων.
• Δυνατότητα φυσικής παρουσίας τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα κατά το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epekad.s@mou.gr(link sends e-mail) με τη σήμανση για τη θέση νομικού.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;