Δικηγόρος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου (από το Δικηγορικό Σύλλογο Κομοτηνής) με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής.

Πληροφορίες: τηλ. 25313 50112, 25313 50118

Αναλυτικότερα:
Δικηγόρος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;