Δικηγόρος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πλήρωση 1 Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής μς πάγια αντιμισθία.

Πληροφορίες: τηλ. 25510 64161

Αναλυτικότερα:
Δικηγόρος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;