Δικηγόρος στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Κωνσταντινοπούλειο

Το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Κωνσταντινοπούλειο-Πατησίων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής.

Πληροφορίες: τηλ. 213 2057965 ή στην ιστοσελίδα: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%9A%CE%9F469077-%CE%98%CE%98%CE%9C?inline=true

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;