ΔΗΜΟΣΙΟ : ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΣΦΡΑΓΙΔΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ!

Της Αναστασίας Σκανδάλη, τελειόφοιτης Νομικής ΑΠΘ

Εξοικονόμηση ποσού της τάξεως των 800.000 εκατ.ευρώ για τα έτη 2017-2018 μπορεί να επιτύχει το Δημόσιο μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων έπειτα από την κατάθεση του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση το οποίο και υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής στις 25/11/2016 .

Σύμφωνα με το άρθρο 24 (Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα )του εν λόγω νομοσχεδίου ,ορίζεται ότι όλες οι διαδικασίες που καταλήγουν στην έκδοση διοικητικών πράξεων εκ μέρους των φορέων του Δημοσίου( π.χ. η σύνταξη , η προώθηση για υπογραφή , η θέση για υπογραφή κτλ ) , καθώς και λοιπές διαδικασίες χειρισμού εγγράφων εντός της κάθε υπηρεσίας (π.χ. η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων, η εσωτερική διακίνησή τους καθώς και η αρχειοθέτηση αυτών), πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.

Bασικοί στόχοι της εν λόγω ρύθμισης είναι η εξοικονόμηση ανθρωποωρών εργασίας και η μείωση κόστους καθώς παρά το γεγονός πως από το 2001 υπάρχουν οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 150/2001 για την ηλεκτρονική υπογραφή και του του ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξέλειπε το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο το όποιο θα καθιστούσε τη διαδικασία υποχρεωτική. Έτσι ,το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να έχει σπαταλήσει τα τελευταία 15 χρόνια ποσό της τάξεως των 6 δις ευρώ με την εμμονή στη χρήση έντυπης διαδικασίας στη δημιουργία και ροή διοικητικών εγγράφων . Αξιοσημείωτοι στόχοι είναι ακόμη η επίτευξη και διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση και μία πιο φιλική αντιμετώπιση αυτής προς το φυσικό περιβάλλον.
Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης ξεκινά για το σύνολο των Υπουργείων από την 1-7- 2017 ενώ σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της έναρξης εως την 1-1-2018 .Όσο αναφορά τώρα τους υπόλοιπους φορείς το Δημόσιου τομέα (όπως τα ΝΠΔΔ, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) δίνεται μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας για την ημερομηνία έναρξης ,όχι όμως πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017 .

Μένει να δούμε εάν το εν λόγω μέτρο θα εφαρμοστεί και στην πράξη καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των φορέων του Δημοσίου δίχως ουσιαστικό αντίκρυσμα .

Leave a reply