ανάλυσε το ανάλυσε το νέοι δικηγόροι δικηγόροι

ΔΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Το τελευταίο διάστημα διαμορφώνεται μία νέα τάση στην νομολογία αναφορικά με τις υποθέσεις των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ειδικότερα, όλο και περισσότερα Ειρηνοδικεία εξετάζουν ενδελεχώς το ζήτημα αν ο οφειλέτης που αιτείται τη ρύθμιση των χρεών του περιήλθε δολίως σε κατάσταση υπερχρέωσης.

Μάλιστα, το εν λόγω ζήτημα εξετάστηκε αυτεπαγγέλτως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο με απόφαση του απέρριψε το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής σε οφειλέτη, καθώς θεώρησε πως περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής από δική του υπαιτιότητα. Συγκεκριμένα, για την εξαγωγή του ανωτέρω συμπεράσματος, το Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο ο δανειολήπτης, όταν ανέλαβε τις δανειακές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, ήταν σε θέση να εξυπηρετεί κανονικά τη συνολική δόση που όφειλε στα πιστωτικά ιδρύματα. Μάλιστα, για την διαπίστωση του ανωτέρω ζήτησε την προσκόμιση φορολογικών δηλώσεων (Ε1) και εκκαθαριστών σημειωμάτων των κρίσιμων ετών. Ο ισχυρισμός ότι κέρδιζε χρήματα από "μαύρη εργασία" (και επομένως δεν εμφαίνεται η πραγματική οικονομική κατάσταση του στα ανωτέρω έγγραφα), απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.  Επιπλέον, σε ερώτηση του Δικαστηρίου, μήπως κύριε αιτούντα παίρνατε το ένα δάνειο για να εξυπηρετείτε το άλλο, η απάντηση ότι αυτό γινόταν εν τέλει ήταν ιδιαίτερα καθοριστική για την απόκριση του Δικαστηρίου για απόρριψη του αιτήματος της προσωρινής διαταγής.

Επομένως, κρίσιμο για την απόρριψη της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών είναι να αποδειχθεί, πέρα από μάρτυρες, και από έγγραφα, το γεγονός ότι ο οφειλέτης που άγει προς δικαστική ρύθμιση τις οφειλές του, όταν έλαβε τα δάνεια ήταν σε θέση να τα αποπληρώνει κανονικά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου και ειδικος σε ρύθμισης οφειλών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply