ΔΣ Βόλου : Παράταση της αποχής από τις 25 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου 2016 με αυστηρό πλαίσιο αδειών

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στη συνεδρίασή του της Παρασκευής 20 Μαΐου 2016 αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της αποχής από τις 25 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου 2016. Ως προς το πλαίσιο αδειών το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάσισε να ισχύσει το αποφασισθέν από τη Γενική Συνέλευση της 16η Μαΐου αυστηρό πλαίσιο αδειών.

Παράλληλα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τις 30 Μαΐου 2016 προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

Leave a reply