ΔΣΑ: Λειτουργία Επιτροπής Κώδικα Μετανάστευσης & Ιθαγένειας και Ασύλου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                       9/6/2017

Λειτουργία Επιτροπής Κώδικα Μετανάστευσης & Ιθαγένειας και Ασύλου

 

Ο Δ.Σ.Α. ενημερώνει τα μέλη του ότι λειτουργεί Επιτροπή Κώδικα Μετανάστευσης & Ιθαγένειας και Ασύλου με επικεφαλής και υπό τον συντονισμό του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.Α., κ. Θωμά Καμενόπουλου. Σκοπός της Επιτροπής είναι η υποστήριξη των συναδέλφων, που ασχολούνται επαγγελματικά με τους ανωτέρω τομείς δικαίου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του λειτουργήματός τους, ιδίως σε σχέση με την λειτουργία και την συμπεριφορά των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων και προσώπων.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα αποτελείται από δύο Υποεπιτροπές ως ακολούθως:

 

Α’ Επιτροπή: Επιτροπή Κώδικα Μετανάστευσης & Ιθαγένειας

 

Πρόεδρος:     Γεώργιος Μπουλούκος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., Δικηγόρος

Μέλη:              Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., Δικηγόρος

Ευστάθιος Πουλαράκης, Δικηγόρος

Αναστάσιος Σμυρνής, Δικηγόρος

Ευαγγελία Μαράντου, Δικηγόρος

Πέτρος Καραχρήστου, Δικηγόρος

Γρηγόρης Μπουρμπούλης, Δικηγόρος

 

Β’ Επιτροπή: Επιτροπή Ασύλου

 

Πρόεδρος:     Παναγιώτης Περάκης, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., Δικηγόρος

Μέλη:              Χρυσούλα Μαρινάκη, Δικηγόρος

Γεωργία Μόσιου, Δικηγόρος

Μαρία Ασλάνογλου, Δικηγόρος

Νότα Πρωτονοτάριου, Δικηγόρος

 

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικά με τις δράσεις και ενέργειες τις ανωτέρω Επιτροπής καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας των συναδέλφων με αυτήν.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply