ΕΕ: 23 κράτη μέλη υπογράφουν από κοινού για το σύμφωνο άμυνας

Της Lindsay Offutt

Είκοσι τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν από κοινού τη Δευτέρα την κοινοποίηση για τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO). Η PESCO αποτελεί ένα περιζήτητο σύμφωνο το οποίο θα διευκολύνει τις χώρες να συνεργαστούν στενότερα σε θέματα εξασφάλισης της άμυνας καθώς και σε θέματα αμυντικής πολιτικής.

Η ιδέα της συνεργασίας στην εξασφάλιση της άμυνας και στην αμυντική πολιτική εισηγήθηκε στη Συνθήκη της Λισσαβόνας το 2007. Η υπογεγραμμένη κοινοποίηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη ενός ενοποιημένου αμυντικού πλαισίου. Ο στόχος της PESCO περιγράφεται εν μέρει στην κοινοποίηση, ως εξής:

"Η PESCO είναι ένα φιλόδοξο, δεσμευτικό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας του εδάφους της ΕΕ και των πολιτών της.Επιπλέον, προβλέπει ένα καθοριστικό πολιτικό πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να αυξήσουν τους εν λόγω στρατιωτικούς τους πόρους καθώς και τις αμυντικές τους ικανότητες μέσω καλά συντονισμένων πρωτοβουλιών και μέσω συγκεκριμένων έργων, βασισμένων σε περισσότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις. Οι βελτιωμένες αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών της ΕΕ θα ευνοήσουν και το ΝΑΤΟ, καθώς θα ενισχύσουν τα ευρωπαϊκά θεμέλια μέσω της Συνεργασίας και θα δοθεί λύση στις συνεχείς απαιτήσεις για ισχυρότερη διατλαντική κατανομή του βάρους."

Τα κράτη μέλη που υπέγραψαν από κοινού την κοινοποίηση είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία. Οι χώρες που δεν υπέγραψαν αλλά μπορούν να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερο στάδιο είναι η Βρετανία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Μάλτα.

Το επόμενο βήμα για τους ηγέτες της ΕΕ είναι να υπογράψουν το σύμφωνο το οποίο μπορεί να προκύψει από τη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τον Δεκέμβρη.

*Η μετάφραση έγινε από τον Ισαάκ Παγωνίδη, προπτυχιακό φοιτητή στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας. (jurist.org)

Αναστασία Λιτζερίνου

Τελειόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που πιστεύει ότι η καλύτερη σειρά είναι το Stranger Things.