Ευκαιρία εργασίας για δικηγόρο στην Αθήνα

Από δικηγορικό γραφείο Αθήνας ζητείται νέος/α δικηγόρος με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία για χειρισμό αστικών υποθέσεων.

αποστολή βιογραφικών στο e-mail: stmzs2015@gmail.com

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;