Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για το άρθρο 95 του ν.4461/2017, με το οποίο, μεταξύ άλλων, παρατείνεται η παροχή ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ για ασφαλισμένους του πρ. ΕΤΑΑ που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών

Αναρτάται εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικήε Ασφάλισης με θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α΄ 38).

Στην παρ.2 εδάφιο β του ως άνω άρθρου προβλέπεται συγκεκριμενα  ότι "στους ασφαλισμένους που προέρχονται   από τους τέως Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ασφάλισης Νομικών και Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28/2/2018 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε όλη την εγκύκλιο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

6l04465th1o-th69.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply