Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Αναρτάται προς ενημέρωσή σας, η εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αν. Πετρόπουλου, με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016.

Η εγκύκλιος αφορά ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

oy1o465th1o-4sm.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.