Εκ νέου συνέχιση της αποχής τους αποφάσισαν οι Δικαστικοί Επιμελητές

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.

 

 

Αντώνιος Ζαπάντης

Da mihi factum, dabo tibi ius. Αγαπώ τα νομικά όπως αγαπώ και το χιούμορ. Δεν είμαι συγγραφέας... Απλώς μου αρέσει να γελάω και να παρασύρω και άλλο κόσμο...

Leave a reply