ΕΚΧΑ ΑΕ: Ανακοίνωση-ενημέρωση των Δικηγόρων που κληρώθηκαν για τις επιτροπές ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με έγγραφό του προς τον ΔΣΑ, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ, ανακοινώνει στους Δικηγόρους που κληρώθηκαν ως υποψήφιοι πρόεδροι ή μέλη για τις επιτροπές ενστάσεων, ότι λόγω της συνεχιζόμενης επεξεργσίας των φακέλων των επιτροπών, θα ενημερωθούν με ευθύνη του ΕΚΧΑ ΑΕ εν ευθέτω χρόνω.

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το έγγραφο του ΕΚΧΑ ΑΕ

gd_1955_22.01.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.