Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δικηγόρων για συμμετοχή στον κατάλογο εκκαθαριστών του ν. 3869/2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                          

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                           Αθήνα, 10/11/2016

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δικηγόρων για συμμετοχή στον κατάλογο εκκαθαριστών του ν. 3869/2010

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 1 του ν. 3869/2010, εφόσον για την ικανοποίηση των πιστωτών του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου διαταχθεί η εκποίηση τυχόν ρευστοποιήσιμης  περιουσίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει εκκαθαριστή για να παρακολουθήσει και υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων της ρύθμισης των οφειλών για την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών.

Προκειμένου να συνταχθεί κατάλογος δικηγόρων/εκκαθαριστών και να αποσταλεί στα Ειρηνοδικεία, καλούνται οι Δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα που διατίθεται στο σύνδεσμο portal.olomeleia.gr  μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00.

 

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.