Έκκληση της προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους Ευρωπαίους Ομολόγους της

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε

Λόγω της κρίσιµης κατάστασης της Χώρας µας και λόγω της µεγάλης διάστασης των απόψεων, τις οποίες οι πολιτικοί των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης προσπαθούν να περάσουν στους δικούς τους λαούς, θεώρησα ότι υπό την ιδιότητά µου ως Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ελλάδος, οφείλω να ενηµερώσω τους οµολόγους µου των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης, κατά τρόπο αντικειµενικό, αµερόληπτο και ειλικρινή, όπως επιβάλει η δικαστική µου ιδιότητα αναφορικά µε τις θέσεις του ελληνικού λαού και µε την κατάσταση της Ελλάδος. Η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν επιθυµεί την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη, αλλά αντίθετα επιθυµεί την παραµονή της εντός αυτής. Το ερώτηµα στο Ελληνικό δηµοψήφισµα δεν ήταν η έξοδος από το ευρώ, όπως κατά τρόπο ανακριβή  επέµεναν να υποστηρίζουν ορισµένοι εκ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκών θεσµών αλλά και ορισµένοι από τους ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά ήταν σαφώς η έγκριση ή όχι της πρότασης των θεσµών για νέα µέτρα λιτότητας, χωρίς ρύθµιση του ελληνικού χρέους και ο ελληνικός λαός σε ποσοστό 61,3% εψήφισε ΟΧΙ. Οι ΄Ελληνες δεν ζητούν να µην πληρωθεί το χρέος του ελληνικού Κράτους, για τη δηµιουργία του οποίου βεβαίως οι ίδιοι ουδεµία ευθύνη φέρουν, αφού αυτό (το χρέος) οφείλεται αφενός µεν στην κακοδιαχείριση του δηµοσίου χρήµατος από τις Κυβερνήσεις, αφετέρου δε στην εσφαλµένη οικονοµική πολιτική η οποία εφαρµόστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια, µε βάση τα µνηµόνια που επιβλήθηκαν από την Τρόικα και τα οποία αποδείχθηκαν ανεπιτυχή, αφού οδήγησαν σε µεγαλύτερη ύφεση, σε ανεργία και σε φτωχοποίηση µεγάλου µέρους του ελληνικού λαού.

Οι ΄Ελληνες δεν επιθυµούν µία λύση που θα είναι σε βάρος των λαών των άλλων λαών-µελών της Ευρωζώνης, όπως, επίσης ανακριβώς, θέλουν να εµφανίζουν ορισµένοι από τους ευρωπαίους πολιτικούς για να είναι αρεστοί στους δικούς τους ψηφοφόρους, αλλά αναµένουν από τους ευρωπαίους εταίρους να επιτευχθεί µε την ελληνική κυβέρνηση µία συµφωνία, η οποία θα προβλέπει ρύθµιση του ελληνικού χρέους κατά τρόπο που να επιφέρει ανάπτυξη της οικονοµίας και µείωση της ανεργίας. Αναµένουν από τους ευρωπαίους εταίρους να σκεφθούν όχι µόνο τους αριθµούς και τα οικονοµικά µεγέθη, αλλά και της ηθικές αξίες που επιβάλλει η Ιδέα της Ενωµένης Ευρώπης. Η Ευρώπη πήρε το όνοµά της από την κόρη του βασιλιά των Φοινίκων, την οποία ερωτεύθηκε ο Ζευς, και αφού µεταµορφώθηκε σε λευκό ταύρο την πήρε στην πλάτη του και την µετέφερε στη νήσο Κρήτη, όπου έζησαν και απέκτησαν µαζί τρία παιδιά, ένα εκ των οποίων ήταν και ο βασιλιάς της Κνωσού Μίνωας.

Η Ε υ ρ ώ π η λατρεύτηκε στην Κρήτη και σε πολλά άλλα µέρη της Ελλάδος ως Θεά και κατά τον 3ο, 2ο και 1ο π.Χ. αιώνα, το νόµισµα που κυκλοφορούσε στα µέρη αυτά έφερε στη µία όψη τον Θεό Δία και στην άλλη όψη την Ευρώπη πάνω στον ταύρο. Την ίδια αποτύπωση έχει και το σηµερινό Ευρώ (το δίευρω νόµισµα), το οποίο στη µία από τις δύο όψεις του απεικονίζει την Ευρώπη πάνω σ τον ταύρο. Πρέπε ι λο ιπόν όλο ι να κατανοήσουν ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι να κατανοήσουν ότι η Χώρα στην οποία γεννήθηκε η Δηµοκρατία, η φιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός πολιτισµός, η Χώρα η οποία έχει κυρίαρχη γεωπολιτική θέση για την ασφάλεια όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου, δεν είναι δυνατόν να εξαναγκασθεί σε έξοδο από την Ευρωζώνη. Τη θέση του ελληνικού λαού για παραµονή στην Ευρωζώνη διαβεβαίωσε και ο ΄Ελληνας Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη θέση αυτή συµφώνησαν και σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των άλλων Κοµµάτων, σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.

Οι ΄Ελληνες αναµένουν να επιτευχθεί µία συµφωνία δίκαιη για τον ελληνικό λαό, χωρίς βεβαίως να αδικούνται και οι λαοί των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη µεγάλη ιστορική ευθύνη να αποφασίσει για το µέλλον της Ελλάδας. Και οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν την ίδια µεγάλη ιστορική ευθύνη να αποφασίσουν για το µέλλον της Ευρωζώνης.

Είµαι πεπεισµένη κ. Πρόεδρε ότι, λόγω της ιδιότητάς σας, έχετε αυξηµένο το αίσθηµα δικαίου και ότι συµµερίζεσθε την άποψη ότι οι γενικές αρχές του δικαίου αναγνωρίζουν ότι οι δανειστές δικαιούνται µεν να αξιώνουν την ικανοποίηση της απαίτησής τους, υποχρεούνται, όµως, να σέβονται την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του οφειλέτη και να τον διευκολύνουν στην αποπληρωµή του χρέους και δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν την εξόντωσή του, για λόγους οικονοµικούς και πολιτικούς.

Σας ζητώ λοιπόν και σας παρακαλώ να ενηµερώσετε και όλους τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και µε την επιρροή που έχετε, λόγω του αξιώµατος το οποίο κατέχετε, να συµβάλλετε, κατά τον τρόπο που εσείς θεωρείτε καλύτερο, για την εξεύρεση δίκαιης λύσης στο ελληνικό ζήτηµα το οποίο είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκό ζήτηµα.

Με εκτίµηση

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου Πρόεδρος Αρείου Πάγου

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply