Εκλογές ΕΑΝΔΑ 11/1/2017 – Πλαίσιο Προτάσεων - Μ. Αγγελή, Γ. Αργυρόπουλος, Β. Μπατής

Εκλογές ΕΑΝΔΑ – Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017
(8 πμ – 8.30 μμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΣΑ)

Μαρία Αγγελή        Γιώργος Αργυρόπουλος      Βενιαμίν Μπατής

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Λάβαμε την απόφαση να είμαστε υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες της 11ης Ιανουαρίου 2017 για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΝΔΑ, προσδοκώντας να συμβάλουμε στη θεσμική ανασυγκρότηση της Ένωσης, ώστε:
α) να λειτουργεί στο εξής σε καθημερινή βάση, και
β) να παρεμβαίνει διαρκώς για όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους νέους συναδέλφους.

Όπως η πλειονότητα των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων, παλεύουμε καθημερινά, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, για να επιβιώσουμε στο επάγγελμα.

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει απλώς και μόνο με την άσκηση κριτικής· εξού και είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μίας ουσιαστικής εκπροσώπησης, τιμώντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας.

Εμείς, σε αντίθεση με άλλους, δεσμευόμαστε ενώπιον όλων ότι δεν θα εξαφανιστούμε την επομένη των εκλογών.

*****

Προτεραιότητα του νέου ΔΣ της ΕΑΝΔΑ πρέπει να είναι η ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την αντιμετώπιση των πιο σοβαρών προβλημάτων του κλάδου μας, όπως είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αν οι νέοι συνάδελφοι συνεχίσουν να εξαναγκάζονται εκ των πραγμάτων σε μαζική υποβολή παραιτήσεων, η ΕΑΝΔΑ δεν έχει λόγο ύπαρξης!

Συγχρόνως, η Ένωση πρέπει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την κατοχύρωση θεμελιωδών επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους νέους συναδέλφους. Είναι θεσμικά αδιανόητο ο ασκούμενος και ο νέος δικηγόρος να απασχολείται χωρίς τήρηση ωραρίου, χωρίς ελάχιστη αμοιβή, χωρίς εγγύηση συνθηκών απασχόλησης και, εν γένει, χωρίς το σεβασμό που δικαιούται ως άνθρωπος και ως νέος επιστήμονας.


Ειδικότερα, προτείνουμε:


Α. Για τον ασκούμενο δικηγόρο

1. Μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου σε δώδεκα (12) μήνες.
2. Ίδρυση και λειτουργία Σχολής Δικηγόρων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κατάρτιση των ασκουμένων δικηγόρων στη σύνταξη δικογράφων, την παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων και, εν γένει, το χειρισμό υποθέσεων σε όλο το φάσμα του δικαίου.
3. Διεκδίκηση χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία του προγράμματος άσκησης στα Δικαστήρια.
4. Κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων, η οποία ήδη κρίθηκε αντισυνταγματική με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
5. Νομοθετική κατοχύρωση της ελάχιστης αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων.


Β. Για το νέο δικηγόρο

1. Επαναφορά της ελάχιστης αμοιβής των (εμμίσθων) συνεργατών δικηγορών στα προ του νέου Κώδικα Δικηγόρων επίπεδα.
2. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της κατάργησης: α) της υποχρεωτικής εισφοράς για το εφάπαξ (4%), β) της υποχρεωτικής συμμετοχής στην επικουρική ασφάλιση (7%) και γ) της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (120 ευρώ) ελλείψει ανταποδοτικότητας, με παράλληλη καθιέρωση ανεισφορολόγητου για τους νέους επαγγελματίες με πολύ χαμηλά εισοδήματα.
3. Κατάργηση του (αντισυνταγματικού) τέλους επιτηδεύματος, εξορθολογισμό της φορολογικής κλίμακας για τους νέους επαγγελματίες, απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, αναγνώριση των φοροαπαλλαγών που ισχύουν και για τους μισθωτούς, κατάργηση των αναχρονιστικών φορολογικών τεκμηρίων που συνεπάγονται φορολόγηση με βάση ανύπαρκτα εισοδήματα, κατοχύρωση ενός ελάχιστου αφορολόγητου ορίου διαβίωσης (bouclier fiscal).
4. Δημιουργία υποδομών για την ομαλή πρόσβαση των συναδέλφων με ειδικές ανάγκες στις υπηρεσίες του ΔΣΑ και των Δικαστηρίων.
5. Λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΔΣΑ με συνεχές ωράριο (χωρίς διακοπή κατά τις μεσημβρινές ώρες).


Γ. Για τη θεσμική ανασυγκρότηση της ΕΑΝΔΑ

1. Πλήρης εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΑΝΔΑ: α) Συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, β) Δημοσίευση των ημερησίων διατάξεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
2. Συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για την επεξεργασία εμπεριστατωμένων προτάσεων σε όλα τα κρίσιμα θέματα (ασφαλιστικό, φορολογικό, καθεστώς ασκουμένων και νέων δικηγόρων, συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης).
3. Ίδρυση Γραφείου Εξυπηρέτησης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, μέσω του οποίου όλοι οι νέοι συνάδελφοι θα μπορούν να συνεργάζονται με τα Μέλη του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
4. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ένωσης (δημιουργία βάσης δεδομένων με υποδείγματα δικογράφων ενώπιον όλων των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών).
5. Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης των νέων δικηγόρων σε τακτική βάση και αναβάθμιση των σεμιναρίων προετοιμασίας των ασκουμένων δικηγόρων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων.
6. Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση της Νομικής Βοήθειας προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση καταβολή της αποζημίωσης στους συμμετέχοντες συναδέλφους καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας για την επιτυχή συνέχιση του Προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους».
7. Ανάπτυξη του Προγράμματος Προσφορών για τα Μέλη της ΕΑΝΔΑ, με εξασφάλιση περαιτέρω εκπτώσεων και ειδικών προνομίων σε προϊόντα και υπηρεσίες.
8. Επανέκδοση του περιοδικού της ΕΑΝΔΑ, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι η έντυπη έκδοση συνεπάγεται περιορισμό σελίδων, αντιτύπων και συχνότητας κυκλοφορίας).
9. Ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης, με διοργάνωση αιμοδοσιών και τράπεζας αίματος, για τις ανάγκες των νέων συναδέλφων και των οικογένειών τους.
10. Θεσμοθέτηση σχέσεων συνεργασίας με τις συναφείς ενώσεις νέων νομικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
11. Άμεση λειτουργία του νεοσυσταθέντος Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων.
12. Διοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων κατ’ έτος για τη συζήτηση όλων των κρίσιμων επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων που μας απασχολούν.

*****

Στις αρχαιρεσίες της 11ης Ιανουαρίου 2017, συμμετέχουν αυτοδικαίως (χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση):
α) όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι ΔΣΑ, και
β) όλοι όσοι έχουν γίνει δικηγόροι ΔΣΑ μετά την 1η/1/2009.

Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της Ένωσης, προκειμένου όλοι μαζί, σε συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, να οικοδομήσουμε μία νέα, πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική εκπροσώπηση.

 

Με εκτίμηση,

Οι Υπ. Σύμβουλοι ΕΑΝΔΑ

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΑΤΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ του ΙΣΑΑΚ