Εκλογική ανακοίνωση - Οδηγίες για τους δικαστικούς αντιπροσώπους

Από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών δόθηκαν οι κάτωθι οδηγίες για τους δικαστικούς αντιπροσώπους των Δήμων αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών, προς διευκόλυνση του έργου τους:

1) Με την παραλαβή του εκλογικού υλικού από τους Δήμους (σάκοι, βιβλία, έντυπα κ,λ,π.) θα δοθεί και ένα tabletσε κάθε αντιπρόσωπο για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Ανοίγοντας την εφαρμογή θα ειδοποιείται ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο έφορος των δικαστικών αντιπροσώπων για την ανάληψη των καθηκόντων και θα υπάρχουν και τα ονόματα των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που κληρώθηκαν στο εκλογικό τμήμα, όπου έχει διοριστεί ο δικαστικός αντιπρόσωπος και κατά αυτό τον τρόπο δεν θα απαιτείται τηλεγράφημα.

2) Στο siteτου Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα ακολουθήσει ανακοίνωση και οδηγίες, για να αναζητούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στο διαδίκτυο τους αναρτημένους σε εκτυπώσιμη μορφή συνδυασμούς και υποψηφίους συμβούλους, στις διαστάσεις των φύλλων των βιβλίων, που περιέχουν τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ No. 1 και No. 2, ώστε να αποτελέσουν αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής τα επίσημα πρακτικά, που θα παραδοθούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο.

3) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, που διορίστηκαν σε εκλογικό τμήμα του Δήμου Αθηναίων θα παραδώσουν το σάκο και τα βιβλία σε αίθουσες του Ειρηνοδικείου Αθηνών (οδός Λουκάρεως 14) και τα πρακτικά No. 2 σε υπαλλήλους της Περιφέρειας και του Δήμου Αθηναίων, σε παραπλήσιο χώρο στην οδό Λουκάρεως 14 στο κτίριο του Εφετείου, όπου στεγάζεται το Γενικό Αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4) Όλοι οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι, που έχουν διοριστεί σε Δήμους της αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών θα παραδώσουν στα κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. 5) Συνεργεία δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων θα παραλαμβάνουν το εκλογικό υλικό με βάρδιες: Κυριακή 26/5/2019 από ώρα 21.00 έως και ώρα 22.00 της Δευτέρας 27/5/2019. Στους εξωτερικούς χώρους του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Αθηνών θα υπάρχουν τραπέζια, για να κάθονται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και να διευθετούν το εκλογικό υλικό.

ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ:

Α) Μέσα στον σάκο θα βρίσκονται ΜΟΝΟ τα άκυρα, τα λευκά, και τα έγκυρα ψηφοδέλτια τοποθετημένα κατά συνδυασμό, και ο εκλογικός κατάλογος. Οι φάκελοι των εγκύρων, που χρησιμοποιήθηκαν δεν αποτελούν χρήσιμο υλικό και δεν πρέπει να τοποθετούνται στο σάκο.

Β) Εκτός σάκου για να μην υπάρξει πρόβλημα σχηματισμού ουράς και αρκετής ώρας αναμονής, να έχετε στο χέρι, ώστε να τα παραδώσετε στον Πρόεδρο Πρωτοδικών:

1) Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής

2) Βιβλίο διαλογής ψήφων

3) Πρωτόκολλο ψηφοφορίας

4) Αναφορά στον Έφορο

5) Το Έντυπο Πληρωμής Αντιπροσώπου και Γραμματέων (εις διπλούν με αναγραφή του Α.Φ.Μ. κ.λ.π). Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα

6) Κατάσταση διπλοεγγεγραμμένων και τέλος

7) Totabletενημερωμένο Αν δεν συμβούν τα ανωτέρω δεν θα λάβετε βεβαίωση παράδοσης του εκλογικού σάκου.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο των οδηγιών

Αναστασία Λιτζερίνου

Τελειόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που πιστεύει ότι η καλύτερη σειρά είναι το Stranger Things.

Leave a reply