Εκτακτη οικονομική ενίσχυση ΔΣΑ, ύψους 200 ευρώ για δικηγόρους και 100 ευρώ για ασκούμενους

Ο Σύλλογος στεκόμενος αρωγός στους συναδέλφους που βιώνουν τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας του Covid-19 και ενώ η Πολιτεία έως σήμερα μετά από 45 ημέρες πλήρης επαγγελματικής απραξίας, δεν έχει προβεί στην καταβολή των υπεσχημένων για την οικονομική στήριξη των επιστημόνων-δικηγόρων, διανέμει ΑΥΡΙΟ, 1.049.000 ευρώ από τον τηρούμενο σε αυτόν Λογαριασμό Αλληλεγγύης στους δικαιούχους συναδέλφους με βάσει τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε υλοποίηση αυτών συνεδρίασε σήμερα 27/4/2020 η επιτροπή αλληλεγγύης του ΔΣΑ αποτελούμενη από τη Σύμβουλο-Ταμία Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου και τους Συμβούλους Κων/νο Ρίζο, Γεώργιο Κλεφτοδήμο, Ιωάννη Κάπο, Ζώη Σταυρόπουλο και Βενιαμίν Μπατή.

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν εώς και 21/4/2020 μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ΔΣΑ διαπιστώθηκε ότι τα κριτήρια που είχε θέσει με την από 6/4/2020 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, πληρούν 5676 δικηγόροι και 633 ασκούμενοι δικηγόροι. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ δικαιούχοι είναι αυτοδικαίως οι συνάδελφοι ΑΜΕΑ, χωρίς οικονομικά κριτήρια

Η πίστωση των ανωτέρω ποσών (200 ευρώ για τους δικαιούχους δικηγόρους και 100 ευρώ για τους δικαιούχους ασκούμενους δικηγόρους, αφορολόγητο) θα γίνει ΑΥΡΙΟ από τη Τράπεζα Πειραιώς, 28/4/2020 στους δηλωθέντες από τους δικαιούχους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει δηλώσει άλλον λογαριασμό πλην της Τράπεζας Πειραίως, ενδέχεται να υπάρξει προθεσμία valeur).

Για λόγους πλήρους διαφάνειας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου θα αναρτηθεί ανωνυμοποιημένος κατάλογος όσων δικηγόρων και ασκουμένων θα λάβουν το άνω βοήθημα με σειρά από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο εισόδημα.

Για τους δικαιούχους του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού νέων δικηγόρων προβλέπεται μέρισμα ποσού 60 ευρώ (μικτά) για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 μέχρι 31/3/2020.

Θα εκδοθεί αύριο Ανακοίνωση – Πρόσκληση κατά τη συνήθη ακολουθητέα διαδικασία.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply