Εν αναστολή Πολιτικοί Συνταξιούχοι του Δημοσίου διατηρούν το δικαίωμα επιλογής κλάδου ασθενείας στην περίπτωση υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.

Από το γράμμα τη διάταξης του άρθρου 56 του π.δ/τος 1041/1979 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» σε συνδυασμό με αυτό της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.δ/τος 4277/1962, συνάγεται ότι η μη συμπλήρωση της οριζόμενης ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ασφαλισμένο του Δημοσίου που συνταξιοδοτείται δεν συνεπάγεται την αναστολή της ιδιότητάς του ως συνταξιούχου, αλλά απλώς αναστέλλει την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εν αναστολή συνταξιούχος του Δημοσίου ταυτίζεται με τους λοιπούς συνταξιούχους, ως προς τις έννομες συνέπειες που συνεπάγεται η ιδιότητά του αυτή, πλην της ημερομηνίας έναρξης καταβολής της σύνταξής του και, συνεπώς, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κλάδο ασθενείας στην περίπτωση υποχρεωτικής υπαγωγής του σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeioath/apofaseis?

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply