Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφής στο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης του ΔΣΑ - Οδηγίες εγγραφής νέων μελών

Αναρτώνται οι οδηγίες εγγραφής για τα νέα μέλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το ανανεωμένο πρόγραμμα με τις Ομαδικές Παροχές.

Οδηγίες Εγγραφής

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, πατήστε στο ακόλουθο link:  https://eagency-eservices.metlife.gr/alico-admin/app/eagent.

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κωδικούς  πρόσβασης και συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία:

Κωδικός χρήστη: metlifedsa
Κωδικός πρόσβασης:  dsa123

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι απαραίτητη η εκτύπωση και υπογραφή της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί εντός 5 ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsa.registration@metlife.gr, μαζί με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η υπογεγραμμένη πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφληση των ασφαλίστρων.

2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου ή πρόσφατο αντίγραφο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην εκάστοτε πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών τραπέζης.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα συντηρούμενα μέλη (σύζυγο / παιδιά, εφόσον υπάρχουν).

4. Η έναρξη ισχύος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου προϋποθέτει ότι τα ασφαλισμένα κύρια μέλη του Δ.Σ.Α., μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφής, θα είναι τουλάχιστον 800. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν θα ενεργοποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα κύρια μέλη του Δ.Σ.Α. θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία έναρξης του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, καθώς και για το τελικό κόστος του προγράμματος, ανάλογα με τη συμμετοχή ασφαλισμένων που θα επιτευχθεί, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, η οποία προϋποθέτει ότι θα έχουν εισπραχθεί τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για όσα μέλη δεν συμμετείχαν στο Πρόγραμμα κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα μέλη που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους έχουν λάβει ήδη σχετική επικοινωνία, από την ασφαλιστική εταιρία, στα ηλεκτρονικά στοιχεία διεύθυνσης που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, σχετικά με την επέκταση της κάλυψης έως 31.5.2019, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη επικοινωνία της ασφαλιστικής εταιρίας για την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή σας (είτε αφορά τη συμπλήρωση της αίτησης, είτε την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών), παρακαλούμε απευθύνετε το αίτημά σας στην διεύθυνση dsa.registration@metlife.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις παροχές μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Αναστασία Λιτζερίνου

Τελειόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που πιστεύει ότι η καλύτερη σειρά είναι το Stranger Things.