Εγγραφο του Εφετείου Πειραιά σχετικά με τον τρόπο απόδειξης πληρωμής των κατατεθιμένων ηλεκτρονικών παραβόλων για την αναβολή υποθέσεων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτάται έγγραφο του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, με το οποίο παρακαλούνται οι κ.κ πληρεξούσιοι Δικηγόροι, ενόψει της εφαρμογής της διάταξης για καταβολή παραβόλου σε περιπτώσεις αιτημάτων αναβολής, να προαποδεικνύουν ότι τα κατατιθέμενα  e-παράβολα είναι πληρωμένα με την κατάθεση είτε εκτυπωμένου  e-παραβόλου που φέρει την ένδειξη πληρωμένου, είτε (όταν η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα) με την επισύναψη στο κατατιθέμενο παράβολο  της σχετικής απόδειξης πληρωμής.

"Σε αντίθετη περίπτωση", αναφέρεται στο έγγραφο, "υπάρχει κίνδυνος να διαπιστώνεται εκ των υστέρων κατά τη διαδικασία δέσμευσης ότι το e-παράβολο δεν έχει πληρωθεί και το Δικαστήριο να βρίσκεται εκτεθειμένο απέναντι στο σύστημα του taxisnet".

Ακολουθεί το έγγραφο του Εεφετείου Πειραιά:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                              Αρ.Πρωτ.: 108

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                        

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                       Προς

                                                              1.Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

                                                    2.Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

 

Ενόψει της έναρξης εφαρμογής της διάταξης για την καταβολή παραβόλου για το παραδεκτό, υποβαλλόμενου αιτήματος αναβολής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για το ηλεκτρονικό παράβολο (που απαιτούν ειδική περαιτέρω διαδικασία στο taxisnet από πιστοποιημένο υπάλληλο για την αποδοχή/δέσμευση του καταβαλλόμενου παραβόλου), η οποία δεν είναι φυσικά τεχνικά δυνατόν να γίνει επί της έδρας):

Παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι, κατά την υποβολή αιτημάτων αναβολής, να προαποδεικνύουν ότι τα κατατιθέμενα  e-παράβολα είναι πληρωμένα με την κατάθεση είτε εκτυπωμένου  e-παραβόλου που φέρει την ένδειξη πληρωμένου, είτε (όταν η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα) με την επισύναψη στο κατατιθέμενο παράβολο  της σχετικής απόδειξης πληρωμής.  Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να διαπιστώνεται εκ των υστέρων κατά τη διαδικασία δέσμευσης ότι το e-παράβολο δεν έχει πληρωθεί και το Δικαστήριο να βρίσκεται εκτεθειμένο απέναντι στο σύστημα του taxisnet.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

του Εφετείου Πειραιά

Αντώνιος ΠΛΑΚΙΔΑΣ

Πρόεδρος Εφετών

eggrafo_pttsefp_pros_dsp-dsa.doc

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply