ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 26ης-1-2016 κατατέθηκε από το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης κ. Χρ. Σεβαστίδη (ο κ. Χαρ. Σεβαστίδης απουσίαζε από την εν λόγω συνεδρίαση του Δ.Σ.), δισέλιδο κείμενο υπογεγραμμένο από τα προαναφερόμενα μέλη, το οποίο και ζητήθηκε να καταχωρηθεί αυτούσιο στα πρακτικά και με αίτημα, ενόψει της γενικής συζήτησης, που διεξάγεται επί του ασφαλιστικού, να αποφασισθεί η διακοπή των συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων της χώρας στις 4-2-2016, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, κατά το μέρος και μόνο, που αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. (πλην της κ. Βαρβάρας Πάπαρη), με το σκεπτικό ότι επιβάλλεται να ενημερωθούμε, προηγουμένως, για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο σε ότι αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς και κατόπιν να καθορίσουμε τη στάση μας. Ομοίως για τους ίδιους ακριβώς λόγους απερρίφθη και η πρόταση του άνω μέλους περί έκδοσης ανακοίνωσης σχετικά με τις «διαφαινόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό κατά το μέρος, που θίγουν επιστημονικούς κλάδους».

Περαιτέρω, αποφασίστηκε να συνεδριάσει το Δ.Σ. ημέρα Σάββατο, 5-2-2016, ώρα 12:00, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με την παρουσία και των μελών της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει αποφάσεις, μεταξύ άλλων, και επί των ανωτέρω θεμάτων. Επομένως, η ανακοίνωση των δύο παραπάνω μελών, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ότι δήθεν απερρίφθη δήλωση συμπαράστασης στον αγώνα των δικηγορικών συλλόγων της χώρας είναι απολύτως ανακριβής και εκτός πραγματικότητας. Γίνεται, δε, σε μία χρονική στιγμή, κατά την οποία, όλοι οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης πρέπει να είναι ενωμένοι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, και να συνεργάζονται για την επίλυση κάθε ζητήματος, που άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Η παραπληροφόρηση, δε, εκ μέρους των δύο συναδέλφων, εξακολούθησε και με νεώτερη ανακοίνωσή τους στο διαδίκτυο, στις 29-1-2016, στην οποία αναφέρουν ψευδώς, ότι το Προεδρείο της Ε.Δ.Ε. απέκρυψε από τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου, ότι προτάθηκε δήθεν η συμμετοχή της Ένωσής μας σε ανοιχτή συζήτηση για το ασφαλιστικό, ενώ το αληθές είναι ότι ουδέποτε έγινε παρόμοια πρόταση στην Ένωσή μας.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τα χρόνια αυτά της παρατεινόμενης οικονομικής και αξιακής κρίσης για τη χώρα μας, επέδειξε συνεπή στάση, καταδικάζοντας κάθε προσπάθεια παραβίασης ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και αγωνιζόμενη για την προστασία των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας.Είναι δε πάγια και αδιαμφισβήτητη η θέση μας για εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και μάλιστα τη χρονική αυτή στιγμή, που οι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης - οι δικηγόροι όλης της χώρας – αγωνίζονται, ενωμένοι, για ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν, να υπονομεύει τη θέση μας αυτή.

Αθήνα, 29-1-2016

Τα μέλη του Προεδρείου της Ε.Δ.Ε.

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, Αντιπρόεδρος – Εκπρόσωπος τύπου

Ευάγγελος Κασαλιάς, Αντεισαγγελέας Εφετών, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, αν. Γεν. Γραμματέας

Σταματία Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκης, Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply