Ενημερωτικό Έντυπο για τον Κανονισμό της Ε.Ε. σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων βρίσκεται στα σκαριά.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κομισιόν ( μετά από τριμερή διάσκεψη ) έφτασαν σε σημείο συνεννόησης σχετικά με τους νέους κανόνες για την Προστασία Δεδομένων. Το έντυπο που αφορά τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει μια μικρή επισκόπηση και χρήσιμες συμβουλές για τις νέες διατάξεις.

Το Έντυπο της Ευρωπαικής Ένωσης για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι μεταρρυθμίσεις για ένα πρότυπο Προστασίας Δεδομένων ολόκληρης της Ευρώπης αποτέλεσε μια μακρόχρονη διαδικασία από το 2012. Ο Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων θα τεθεί σε ισχύ το 2018. Μέχρι τότε οι ευρωπαικές επιχειρήσεις ή και οι επιχειρήσεις που στοχεύουν σε  ευρωπαίους καταναλωτές θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί αναλόγως.

Περιεχόμενα του Εντύπου

Σε μια κοινή προσπάθεια τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστασίας Δέδομένων συνεργάστηκαν για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον νέο κανονισμό . Το έντυπο του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων έχει ως κύριο στόχο του να παρέχει οδηγίες για την οργάνωση των δεδομένων των εταιρειών . Το δεκαεξασέλιδο κείμενο συνοψίζει τις κύριες πτυχές του Κανονισμού και καταλήγει με προτάσεις προς τις εταιρείες σχετικά με το πως να προετοιμαστούν για τις νέες εξελίξεις.

Το έντυπο εστιάζει στα παρακάτω θέματα:

-Διαφορετικοί τύποι δεδομένων και οι ορισμοί τους

-Εισαγωγή στα νέα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων προσώπων

-Νομικοί λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων

-Συμμόρφωση και διαφάνεια

-Επιβολή, κίνδυνοι και κυρώσεις

-Η αρχή της “Υπηρεσίας μίας στάσης”

-Η επεξεργασία δεδομένων από τον πάροχο υπηρεσιών (επεξεργαστής δεδομένων)

-Διεθνείς διαβιβαστές δεδομένων

-Κατάρτιση προφίλ

-Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

-Μαζικά δεδομένα

-Προστασία δεδομένων στο cloud

-Προστασία δεδομένων στο χώρο εργασίας

-Συμπεράσματα

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων και συμβουλές για την εφαρμογή των διατάξεων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@privacy-europe.com

Το πλήρες κείμενο του σημειώματος εδώ.

( μτφρ από privacy-europe.com)

*Μετάφραση από την Αναστασία Λιτζερίνου, προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας

Leave a reply