Ενόψει του δημοψηφίσματος για τον νέο ΚΠολΔ

Μετά τις 14.11.2014, σάλος έχει ξεσπάσει στη δικηγορική κοινότητα πανελληνίως, όταν η Βουλή έθεσε προς ψήφιση το Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι αντιδράσεις που ξέσπασαν είναι εύλογες, αν ληφθούν υπόψη οι καθοριστικής φύσεως αλλαγές οι οποίες προτείνονται στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Ειδικότερα η νέα ρύθμιση περί εμμάρτυρων αποδείξεων έχει οδηγήσει σε μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Ενόψει των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων εξέδωσε στις 25.11.2014 ανακοίνωση σχετικά με την απόφασή της για τη διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος για το νομοσχέδιο του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αξιοποίησε ειρωνικά (ίσως και άθελα της)  και προς το σκοπό αυτό τη σχετική νομοθετική ρύθμιση (άρ. 138 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων), η οποία εισάγει το θεσμό του δημοψηφίσματος για τους Δικηγορικούς Συλλόγους σε θέματα που τους αφορούν. Στην εν λόγω ψηφοφορία που θα διενεργηθεί και στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 από τις 7 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ., οι δικηγόροι καλούνται να απαντήσουν εάν αποδέχονται ή όχι το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπό την μορφή που το κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην περίπτωση που απαντήσουν «ΟΧΙ», έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την θέση τους σχετικά με το είδος των κινητοποιήσεων που προτιμούν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, στη ψηφοφορία θα υπάρχουν τρία ψηφοδέλτια: Ένα υπέρ του νομοσχεδίου (με την λέξη ΝΑΙ), ένα κατά του νομοσχεδίου (με την λέξη ΟΧΙ) και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο του «ΟΧΙ», οι δικηγόροι καλούνται επίσης να απαντήσουν επί δύο ερωτημάτων που αφορούν τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεων τους και συγκεκριμένα: α) «αποχή διαρκείας, β) «αποχή περιορισμένης διάρκειας ή στοχευμένη». Η Συντονιστική Επιτροπή εξέλεξε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Βασίλη Αλεξανδρή, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γ. Σταματογιάννη και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, Λάμπρο Γκάνη. Οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί τους τη δικηγορική ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο κ.ά.).

Οι ενστάσεις της νομικής κοινότητας κατά των νέων τροποποιήσεων βρίσκουν έρεισμα στο ότι το πρόσχημα της ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης και της αποσυμφόρησης του όγκου εργασίας των δικαστηρίων, οδήγησε την Κυβέρνηση σε απαράδεκτες και άδικες για τους πολίτες ρυθμίσεις ως προς τη διεκδίκηση του δικαίου. Τονίστηκε επίσης ότι οι επικείμενες αλλαγές αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, των δανειστών και της τρόικας.

Το αν λοιπόν θα ισχύσει και τελικά θα εφαρμοστεί το νέο νομοσχέδιο της Βουλής, θα κριθεί από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Εκείνο που ενδείκνυται να αναλογιστεί ο κάθε δικηγόρος είναι ότι από την δική του ψήφο εξαρτάται και η τύχη απόδοσης της δικαιοσύνης.

Επιθυμούμε άραγε τον κατακερματισμό των αρχών της ασφάλειας του δικαίου και της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας; Ή είμαστε σε θέση να ενεργήσουμε προς αποτροπή του;

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.