ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ : ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Για μία ακόμα φορά μέσα στην πανδημία η κυβέρνηση λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Οι διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ ‘‘Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020’’ (ΦΕΚ 1588 Β΄/25.4.2020) με τις οποίες ορίζεται ότι από 6 Μαΐου θα εκδικάζονται οι υποθέσεις (ακυρωτικές και ουσίας) για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 ή στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά περίπτωση, οι δε λοιπές υποθέσεις θα αναβάλλονται από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Τούτο διότι στις έδρες των ακροατηρίων των διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας δεν μπορεί, λόγω ανεπάρκειας χώρου, να τηρηθεί η υγειονομική απαίτηση της τήρησης απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων (δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων) 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστο. Εξάλλου, αμφιβάλλουμε εάν είναι εφικτό να τηρηθεί και στο ακροατήριο η υγειονομική απαίτηση της φυσικής παρουσίας ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ., καθόσον πολλοί δικηγόροι αναμένεται να παραστούν για να ενημερωθούν για την ημερομηνία αναβολής της υπόθεσής τους. Εξίσου προβληματικός αναμένεται να είναι και ο συγχρωτισμός δικηγόρων στα μικρά γραφεία των Γραμματειών ενόψει της κατάθεσης δηλώσεων. Συνεπώς θεωρούμε ότι οι ανωτέρω διατάξεις θέτουν σε κίνδυνο την υγεία δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και ζητάμε άμεσα την ανάκλησή τους. Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρούσε τη στοιχειώδη ηθική υποχρέωσή του να συμβουλευτεί την Ένωση Διοικητικών Δικαστών σχετικά θα ενημερωνόταν αναλυτικά για τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Leave a reply