Επέκταση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων του ΔΣΑ

Με δελτίο τύπου του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων που έχει ήδη συσταθεί και αρχίσει τη λειτουργία του στον τρίτο όροφο του κτιρίου του ΔΣΑ.

Συγκεκριμένα, το δελτίο τύπου αναφέρει:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δικηγόρων, όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών και φορολογικών θεμάτων που τους απασχολούν, συστάθηκε και λειτουργεί ήδη από μηνός το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων (ΚΕΔ). Εξειδικευμένοι Δικηγόροι δέχονται κάθε Τετάρτη συναδέλφους στον τρίτο όροφο του κτιρίου του ΔΣΑ και  παρέχουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

Το Δ.Σ του ΔΣΑ, προκειμένου να συνδράμει ακόμη περισσότερο τους συναδέλφους στην επιτέλεση των καθηκόντων τους, επεκτείνει τις δραστηριότητες του ΚΕΔ στην έκδοση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια.

Τα πιστοποιητικά, τα οποία κατ΄ αρχάς και πιλοτικά θα εκδίδονται μέσω ΚΕΔ, αφορούν εταιρείες και δημοσιεύσεις διαθηκών.

Ειδικότερα θα εκδίδονται:

Α. Από πρώην Σχολή Ευελπίδων

Κτίριο 2, όροφος 1ος, γραφείο 101

 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Πτώχευσης.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Συνδιαλλαγή – Εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 Ν. 3588/07.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί Λύσεως Εταιρείας (μόνο Α.Ε.).
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Θέση σε Ειδική Εκκαθάριση.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Σχεδίου Αναδιοργάνωσης.

  Κτίριο 4, όροφος 1ος

 • Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης (όλων των ετών).

 

Κτίριο 5, όροφος 1ος

 • Πιστοποιητικό περί μη Θέσης σε Αναγκαστική Διαχείριση.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης σε Αναγκαστική Διαχείριση.

 

Κτίριο 11, όροφος 1ος, γραφείο 101

 • Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης

 

Κτίριο 13, όροφος 1ος, γραφείο 104

 • Πιστοποιητικό περί μη Λύσης Α.Ε. με Δικαστική Συμπαράσταση.

 

Β. Από το κατά τόπο Ειρηνοδικείο

 • Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης (από 01.03.2013)
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή

 

Γ. Από Εφετείο Αθηνών

Τμήμα Γενικού Αρχείου

 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί ενάρξεως των Διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργηθέντων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρείας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990.

 

 

Το ΚΕΔ, με ημερομηνία έναρξης του παραπάνω προγράμματος την 11η Ιουλίου 2016, θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών, σε πρώτη φάση, κάθε Δευτέρα από 10.00 έως  12.00 και κάθε Τετάρτη από 15.00 έως 18.00 στον 3ο όροφο των γραφείων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60). Υπεύθυνη παραλαβής των αιτήσεων είναι η κ. Γιαννακαρίου.

Οι συνάδελφοι Δικηγόροι πρέπει να προσκομίζουν στο ΚΕΔ:

 • Αίτηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 • Τα αναγκαία για την υποβολή της αίτησης και έκδοση των πιστοποιητικών μεγαρόσημα
 • Εξουσιοδότηση προς το ΚΕΔ (ΔΣΑ) για υποβολή της αίτησης και την παραλαβή των πιστοποιητικών, η οποία θα υπογράφεται επί τόπου, σε έντυπο που θα διαθέτει ο ΔΣΑ.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται μόνον στα μέλη του ΔΣΑ με επίδειξη ταυτότητας ή με ειδική εξουσιοδότηση.

Η παραλαβή θα γίνεται ΜΟΝΟΝ από τον ΔΣΑ και στο ίδιο σημείο υποβολής της αίτησης, δηλαδή στον 3ο όροφο των γραφείων του ΔΣΑ.

Ο ΔΣΑ θα ενημερώνει τους αιτούντες συναδέλφους, μέσω email, για την ακριβή ημερομηνία παραλαβής των πιστοποιητικών.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;