ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το διορισμό των 194 επιτυχόντων ειρηνοδικών του τελευταίου διαγωνισμού, καλούνται όσοι εκ των ήδη υπηρετούντων ειρηνοδικών επιθυμούν να μετατεθούν, να καταθέσουν στον Άρειο Πάγο (4ος όροφος, 402 γραφείο, Τμήμα Συμβουλίων) ή να αποστείλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX 210-6423399) τη σχετική αίτηση μετάθεσής τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.

 Με εντολή της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου

H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

της Γραμματείας του Αρείου Πάγου

Μάρθα Ψαραύτη

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply