Επίσημη ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                            Αθήνα, 8/6/2016

Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών(ΕΤΑΑ/ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, την προθεσμία  καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2016. Η παράταση αφορά τις εισφορές σε όλους  τους κλάδους ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΑ κλπ).χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Επίσης μετά από διαγωνισμό, ανατέθηκε σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, η σύνταξη και κατάθεση αγωγής του ΕΤΑΑ κατά του ελληνικού δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδας, για την ζημία που υπέστη το Ταμείο από την υποχρεωτική συμμετοχή του στην αναδιάρθρωση του  δημοσίου χρέους που κατείχαν ιδιώτες(PSI).

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.