Επιστολή-Παρέμβαση του Προέδρου των Ευρωπαίων Δικηγόρων στη κυβέρνηση για το ασφαλιστικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                  Αθήνα, 22/2/2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, την οποία κοινοποίησε και στον Υπ. Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο, ο Γάλλος Πρόεδρος των Ευρωπαίων Δικηγόρων Michel Benichou ασκεί δριμεία κριτική στις επιχειρούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό και δηλώνει την πλήρη συμπαράστασή του στους έλληνες δικηγόρους καθώς και την διάθεσή του να συμβάλει στην αναζήτηση άλλων λύσεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Benichou, αφού υπενθυμίζει ότι στο Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης(CCBE), του οποίου είναι Πρόεδρος, συμμετέχουν ως πλήρη μέλη 32 χώρες και άλλες 13 ως συνδεδεμένα μέλη ή παρατηρητές, εκπροσωπώντας πάνω από 1 εκ. δικηγόρους, αναφέρεται στις επιπτώσεις από τις προωθούμενες αλλαγές και τις συνακόλουθες αυξήσεις των εισφορών, οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη. Επισημαίνει μάλιστα ότι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δικηγόρους δεν μπορούν ν’  ανταποκριθούν ούτε στις σημερινές ασφαλιστικές εισφορές.

Ο κ. Benichou σημειώνει ότι η μείζων αυτή παρέμβαση της κυβέρνησης στην οικονομική και προσωπική κατάσταση των δικηγόρων στρέφεται ευθέως κατά της ανεξαρτησίας τους, η οποία αποτελεί ουσιαστική απαίτηση σε κάθε δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα και προϋπόθεση  άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε πολίτη για πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Επισημαίνει επίσης την άμεση επίδραση που αυτή η τεράστια επιβάρυνση θα επιφέρει τελικά στους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα στους οικονομικά πιο αδύναμους, ως προς το κόστος προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Περαιτέρω, αφού κάνει λόγο για έλλειψη ασφάλειας δικαίου στη χώρα και στην απελπιστική κατάσταση στην οποία θα περιέλθουν οι έλληνες δικηγόροι, πολλοί εκ των οποίων θ’ αναγκαστούν είτε να εγκαταλείψουν το επάγγελμα είτε ν’ αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό, στηλιτεύει το γεγονός ότι οι δραστικές αυτές αλλαγές, τις οποίες χαρακτηρίζει ως «τυφλές», δεν συνοδεύονται, όπως θα έπρεπε, από τις αναγκαίες σχετικές αναλογιστικές μελέτες.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Benichou ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να επανεκτιμήσει το ζήτημα, σε μια τέτοια δε περίπτωση δηλώνει τη διάθεση των ευρωπαίων δικηγόρων να συμβάλλουν για την από κοινού αναζήτηση άλλων λύσεων.

Σημειώνεται ότι αυτή η σημαντική παρέμβαση λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες μετά από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης, στην οποία υπήρξε αναλυτική σχετική ενημέρωση των Ευρωπαίων δικηγόρων από τον επικεφαλής της ελληνικής Αντιπροσωπείας  κ. Παναγιώτη Περάκη, κατόπιν της οποίας ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος κ.  Benichou να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς την ελληνική κυβέρνηση.

Aκολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του προ;eδρου της CCBE:

Πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα

Μέγαρο Μαξίμου

Ηρώδου Αττικού 19

Αθήνα, 106-74

Ελλάδα

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016

 

Θέμα: Πιθανές συνέπειες του κυβερνητικού σχεδίου μεταρρύθμισης του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή εκ μέρους του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης, το οποίο αντιπροσωπεύει τους Δικηγορικούς Συλλόγους των 32 κρατών μελών και επιπλέον 13 χωρών -συνδεδεμένων και με καθεστώς παρατηρητή-, και μέσω αυτών περισσότερους από 1 εκατομμύριο Ευρωπαίους δικηγόρους.

Απευθύνομαι σε σας για να σας μεταφέρω τις ανησυχίες των Ευρωπαίων Δικηγόρων όσον αφορά τη σημαντική βλάβη η οποία μπορεί να προκληθεί στους Έλληνες δικηγόρους, εφόσον η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Ελληνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος προχωρήσει.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το προτεινόμενο σύστημα θα επιφέρει αύξηση, στις υπάρχουσες συνταξιοδοτικές και υγειονομικές εισφορές των δικηγόρων κατά τουλάχιστον 100% και σε ορισμένες περιπτώσεις κατά πολύ περισσότερο. Τούτο προκαλεί ανησυχία δεδομένου ότι ήδη περισσότερο από το 50% των Ελλήνων δικηγόρων αδυνατούν να εκπληρώσουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Η κύρια ανησυχία μας είναι ότι πρόκειται για άμεση επέμβαση της κυβέρνησης στην προσωπική και οικονομική οργάνωση των δικηγόρων, παραγνωρίζοντας έτσι μια θεμελιώδη απαίτηση, αναγνωρισμένη σε όλα τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά κράτη, ήτοι την ανεξαρτησία των δικηγόρων έναντι των κρατικών αρχών.

Είναι αναμφίβολο ότι αυτές οι αυξήσεις θα επηρεάσουν επίσης άμεσα τις δικηγορικές αμοιβές βλάπτοντας έτσι το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη. Αυτό θα επηρεάσει κυρίως εκείνους τους εντολείς που είναι πιο αδύναμοι, δεδομένου του αυξανόμενου κόστους των νομικών υπηρεσιών, γεγονός το οποίο μπορεί να τους στερήσει τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε δικηγόρο. Ορισμένοι δικηγόροι ίσως υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε ένα περιβάλλον το οποίο προσφέρει περισσότερη νομική ασφάλεια. Αυτό θα περιορίσει περαιτέρω τη δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών να απευθυνθούν σε δικηγόρο και να λάβουν έγκυρες και αξιόπιστες συμβουλές για τις νομικές τους υποθέσεις. Μία τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος των νομικών υπηρεσιών. Πολλοί Έλληνες δικηγόροι θα προτιμούσαν επομένως να παραμείνουν στη χώρα και να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους εντολείς τους υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Υποστηρίζουμε πλήρως τους Έλληνες συναδέλφους μας όταν αυτοί ισχυρίζονται ότι οι ζητούμενες κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να υποστηρίζονται από τις αναγκαίες αναλογιστικές μελέτες. Η υπάρχουσα πρόταση δείχνει να είναι  ένα τυφλό μέτρο, χωρίς υπολογιστική υποστήριξη και με σημαντική επίπτωση στις θεμελιώδεις αξίες και τις δημοκρατικές αρχές. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη καθώς προέρχεται από τη χώρα που υπήρξε το λίκνο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Κατόπιν αυτών, με σεβασμό σας ζητώ, αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, να αναθεωρήσετε το ως άνω σχέδιο μεταρρύθμισης του Ελληνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του στην ανεξαρτησία των δικηγόρων και, μέσω αυτών, στην πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Ελπίζω ειλικρινά ότι η μεταρρύθμιση μπορεί να γίνει χωρίς τέτοιες δραστικές συνέπειες εις βάρος αυτών των θεμελιωδών αρχών και ότι θα είστε σε θέση να βρείτε μία καλύτερη λύση.

Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης είναι πάντα πρόθυμο να εξετάσει και να συζητήσει εναλλακτικές προτάσεις με σκοπό την προστασία του κράτους δικαίου. Αναμένουμε  την απάντησή σας.

Με τιμή,

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply