Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών, για τον όρο προκήρυξης πρόσληψης στην υπηρεσία ασύλου που αποκλείει όσους είναι δικηγόροι

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ δημοσιοποίησε την ακόλουθη επιστολή προς το Υπ.Εσ. σχετικά με τον άδικο όρο μη πρόσληψης στην υπηρεσία ασύλου δικηγόρων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 9/3/2016

Με επιστολή τους προς το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Υπηρεσία Ασύλου,  ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρής και ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της CCBE, Π. Περάκης, επισημαίνουν ότι ο όρος της προκήρυξης πρόσληψης 37 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου, ο οποίος αποκλείει όσους έχουν την ιδιότητα του δικηγ'όρου, είναι άδικος, άνισος και ανεπίτρπετος καθώς δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος  που να δικαιολογεί την μη κτήση ή διατήρηση της δικηγορικής ιδιότητας από τους υποψηφίουςτουλάχιστον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

"Εάν ο υποψήφιος νομικός που έχει τη δικηγορική ιδιότητα καταταγεί στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού και τελικά επιλεγεί, θα μπορούσε σ’ εκείνο πλέον το στάδιο να τεθεί το ζήτημα του ασυμβίβαστου της δικηγορικής ιδιότητας προς το έργο και τη σύμβαση την οποία καλείται να συνάψει, τονίζεται στην επιστολή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Αρ. Πρωτ.

 

Προς

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υπηρεσία Ασύλου

 

Αγαπητοί/ές κύριοι/ες,

Στην πρόσφατη προκήρυξη με αντικείμενο την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου (ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016, αρ.πρωτ.1365/3-2-2016), έχει τεθεί – ειδικά για τους νομικούς - ο όρος να μην έχουν οι υποψήφιοι την ιδιότητα του δικηγόρου.

Σας επισημαίνουμε ότι ένας τέτοιος όρος είναι άδικος και άνισος για τους νομικούς που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τους οποίους ανεπίτρεπτα αποκλείει από την προκήρυξη, καθώς δεν υφίσταται κανένας λόγος που να δικαιολογεί την μη κτήση ή διατήρηση της δικηγορικής ιδιότητας από τους υποψηφίους τουλάχιστον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι επικαλούμενες στην ως άνω προκήρυξη δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ αφορούν σε κάθε περίπτωση στη σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα που έχουν τη δικηγορική ιδιότητα και όχι στη διατύπωση όρων συμμετοχής ή αποκλεισμού προσώπων που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου από μία προκήρυξη.

Εάν ο υποψήφιος νομικός που έχει τη δικηγορική ιδιότητα καταταγεί στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού και τελικά επιλεγεί, θα μπορούσε σ’ εκείνο πλέον το στάδιο να τεθεί το ζήτημα του ασυμβίβαστου της δικηγορικής ιδιότητας προς το έργο και τη σύμβαση την οποία καλείται να συνάψει.

Είναι επομένως εσφαλμένη και μη ερειδόμενη στο νόμο η προϋπόθεση της εκ των προτέρων παραίτησης του υποψηφίου από τη δικηγορική ιδιότητα, όρος ο οποίος (ενόψει του αβέβαιου της τελικής επιλογής) δύναται να λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την υποβολή υποψηφιότητας εκ μέρους των πτυχιούχων νομικής, που κατά τεκμήριο τυγχάνουν δικηγόροι.

         Μετά τιμής

         Ο Πρόεδρος                                                               Για την Επιτροπή

Leave a reply