Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ. (Ένωση Δικαστών)

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,

Kύριε Υπουργέ,

Ενόψει της κατεπείγουσας, όπως έγινε γνωστό, ψήφισης του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα θέλαμε, να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει εκφράσει, κατ’ επανάληψη, γραπτώς τις αντιρρήσεις της ως προς την υιοθέτηση των τροποποιήσεων, που εισαγάγει το κατατεθέν στη Βουλή (και μη ψηφισθέν), το Δεκέμβριο του έτους 2014, σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στις αντιρρήσεις αυτές εμμένουμε, και ιδίως στα κεφάλαια για τη Διαδικασία ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων και την Αναγκαστική Εκτέλεση, διότι θεωρούμε ότι το παραπάνω σχέδιο δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης αλλά αντίθετα δυσχεραίνει αυτή, ενώ σε πολλά σημεία του παραβιάζει κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα δικαιώματα και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της Δίκαιης Δίκης.

Με την υπ’ αριθμ. 38881/18.5.2015 δε απόφασή σας, συνεστήθη νέα ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Ένωσής μας και ήδη έχει επεξεργασθεί σχέδιο νέου Κώδικα, το οποίο (σχέδιο) διέπεται από τις αρχές τόσο της ταχείας όσο και της δίκαιης δίκης.

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε, ν’ απορρίψετε οιαδήποτε  προσπάθεια υιοθέτησης του παλαιού σχεδίου, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση όλου του νομικού κόσμου και να   υιοθετήσετε το σχέδιο της συσταθείσας από εσάς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΑΛΙΑΣ                                             ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΝΙΩΤΗ

      Αντεισαγγελέας Εφετών                                                          Εφέτης

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply