Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δικηγόρους στο πλαίσιο του νέου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΣΔΔΥ ΠΠ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                 Αθήνα, 10/10/2016

 

 

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δικηγόρους στο πλαίσιο του νέου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΣΔΔΥ ΠΠ

Λόγω των διαφαινόμενων προβλημάτων από την ένταξη των δικαστηρίων στο νέο πληροφοριακό σύστημα ΟΣΔΔΥ Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλης Αλεξανδρής, με επιστολή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων της Αθήνας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, επεσήμανε την ανάγκη να διαφυλαχθεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους δικηγόρους και να προστεθεί νέα υπηρεσία για την ενημέρωση των δικηγόρων για τον προσδιορισμό δικασίμου στην τακτική διαδικασία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Όπως γνωρίζετε από το έτος 2000 αναπτύχθηκαν εφαρμογές εξωστρέφειας στα Δικαστήρια με  φορέα χρηματοδότησης το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι εφαρμογές αυτές αναπτύχθηκαν με ευθύνη των Δικαστηρίων και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων:

  • Εξαγωγή δεδομένων που αφορούν τη «Ροή Δικογράφου» από τα στοιχεία κατάθεσης του δικογράφου έως και την Δημοσίευση Αποφάσεων στα Πολιτικά Δικαστήρια όλων των βαθμών (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειο Πάγο).
  • Εξαγωγή δεδομένων που αφορούν τη «Ροή Μήνυσης», στο πλαίσιο της Ποινικής Διαδικασίας, σε όλους τους βαθμούς
  • Εξαγωγή δεδομένων από τα Εκθέματα – Πινάκια των Δικασίμων.

Τα δεδομένα αυτά αναρτώνται στο Πληροφοριακό του ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ». Έτσι, ο Δικηγόρος, μετά την ταυτοποίησή του από το σύστημα, είχε πλήρη και επικαιροποιημένη ενημέρωση για:

α) την πορεία των υποθέσεών που τον αφορούσαν στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια

β) τα Εκθέματα – Πινάκια, ενώ επιπροσθέτως,

γ) είχε  εξατομικευμένη ενημέρωση από το πληροφοριακό σύστημα, με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο για την για την δημοσίευση απόφασης, εφόσον παρέστη κατά την εκδίκαση αυτής.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες, έγιναν οι πλέον δημοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διότι διευκόλυναν ουσιωδώς το έργο του Δικηγόρου και, παράλληλα,  αποφόρτιζαν τις υπηρεσίες των Δικαστηρίων και διευκόλυναν το έργο τους.

Με την σταδιακή ένταξη των Δικαστηρίων στο νέο πληροφοριακό σύστημα ΟΣΔΔΥ ΠΠ, οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών και των Ειρηνοδικείων δεν παρέχουν τα δεδομένα αυτά, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα όχι μόνο στην άσκηση του λειτουργήματος του Δικηγόρου αλλά και στην εύρυθμη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Φρονούμε ότι όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθούν οι υπηρεσίες αυτές αλλά, αντιθέτως, πρέπει να αναβαθμιστούν και να προστεθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και για την ενημέρωση του δικηγόρου σχετικά με τον προσδιορισμό δικασίμου στην Τακτική Διαδικασία, σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις δικές Σας ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονταν μέχρι σήμερα στους δικηγόρους και να προστεθούν νέες αναγκαίες υπηρεσίες σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων».

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.