διαπραγμάτευση ασφαλιστικό

Eπιτρέπεται η απεικόνιση της ελληνικής σημαίας στις συσκευασίες εμπορικών προϊόντων-τροφίμων; (ΝΣΚ 29/2020)

ΝΣΚ 29/2020

Η χρήση της ελληνικής σημαίας, ως ένδειξη γεωγραφικού προσδιορισμού, δηλαδή τόπου προέλευσης ή χώρας καταγωγής ενός τροφίμου ή πρωταρχικού συστατικού του στις συσκευασίες τροφίμων είναι νόμιμη (ομόφωνα).

Η χρήση της ελληνικής σημαίας επί συσκευασίας εμπορικών προϊόντων που αποτελούν τρόφιμα αποκλείεται μόνο όταν γίνεται για διαφημιστικό σκοπό ή ως εμπορικό σήμα. Επιτρέπεται όμως στην περίπτωση που αποτελεί ένδειξη ή δήλωση γεωγραφικού προσδιορισμού ή γεωγραφικής προέλευσης τροφίμου ή πρωταρχικού συστατικού του.

Και τούτο, διότι η αναφερόμενη στο άρθρο 6 παρ. 11δ του ν. 851/1978 απαγόρευση της χρήσης της ελληνικής σημαίας, ως εθνικού συμβόλου, για εμπορικούς σκοπούς έχει την έννοια ότι η χρήση αυτή είναι ανεπίτρεπτη μόνον, όταν οτοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση και προώθηση επιχειρηματικών και εμπορικών συμφερόντων με την στενή έννοια του όρου και όχι, όταν αποβλέπει οτη σαφέστερη και πιο κατανοητή, από το ευρύ καταναλωτικό κοινό, προβολή της χώρας προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος (ενόψει, άλλο)στε, και της γνωστής σύγχυσης που έχει προκληθεί στο ζήτημα αυτό, εξαιτίας της ανταγωνιστικής δράσης από παραγωγούς συναφών προϊόντων εκτός Ελλάδος).

Ολόκληρο κείμενο της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ ->  εδώ

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply