Επιτροπή Εταιρικού Δικαίου:«Οι ενδεχόμενες συνέπειες του Brexit στο Ενωσιακό Δίκαιο»

Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου

07.03.2017

Επιτροπή Εταιρικού Δικαίου

«Οι ενδεχόμενες συνέπειες του Brexit στο Ενωσιακό Δίκαιο»

Η Επιτροπή Εταιρικού Δικαίου του CCBE συζητάει τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει το BREXIT στο ενωσιακό εταιρικό δίκαιο. Η επιτροπή αντιμετωπίζει το νομικό αυτό ζήτημα ανεξάρτητα από τυχόν μελλοντική συμφωνία στην οποία μπορεί να καταλήξουν το Ηνωμένο Βασίλειο και τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ. Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που έχει διανεμηθεί, και θέτει ερωτήματα σχετικά με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους και πώς αυτό αντιμετωπίζει συγκεκριμένα νομικά ζητήματα, στην περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπιστεί ως τρίτη χώρα, τα οποία αφορούν τόσο στις εταιρίες που έχουν την καταστατική τους έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά την πραγματική τους έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. όσο και στις εταιρίες που έχουν την καταστατική τους έδρα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. αλλά την πραγματική τους έδρα στο Η.Β. Ενδεικτικά εγείρονται ζητήματα όπως το θέμα της ελευθερίας εγκατάστασης των εταιριών σε συνάρτηση με τη θεωρεία της πραγματικής έδρας που εφαρμόζουν κάποια κράτη μέλη και πώς αυτή θα εφαρμοστεί, ζητήματα αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης, συνέπειες ως προς τα υποκαταστήματα κλπ.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply