Ερχονται αυτόματες ρυθμίσεις για όλα τα δάνεια

Με την εφαρμογή πολύ συγκεκριμένων κανόνων στον νέο κώδικα δεοντολογίας, σκοπεύει η Τράπεζα της Ελλάδας να ξεδιαλύνει οριστικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες το θολό τοπίο στα «κόκκινα» δάνεια, αποφεύγοντας παράλληλα να καταστούν μελλοντικά αυτά τα δάνεια και πάλι «μη εξυπηρετούμενα».
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εθνος» ο νέος κώδικας θα εφαρμόζει ανάλογα αποτελεσματικά μοντέλα ρυθμίσεων, όπως το Ιρλανδικό, και θα πρέπει αν τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος Μαρτίου του 2016 καθώς αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.
Πως θα γίνει το «γκρουπάρισμα»
Συγκεκριμένα, όλα τα δάνεια – είτε εξυπηρετούνται είτε όχι - θα κατηγοριοποιηθούν με γνώμονα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το είδος του δανείου και το ύψος του οφειλόμενου ποσού, η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, τυχόν οφειλές σε άλλες τράπεζες, η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής και το ιστορικό αποπληρωμής.
Η λύση της κατηγοριοποίησης των δανείων επιλέχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς μόνον οι δανειολήπτες που είναι στο «κόκκινο» ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο και θα χανόταν πολύτιμος χρόνος για την εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά.
Παράλληλα στον νέο κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών θα περιλαμβάνονται και κανόνες αδειοδότησης και συμπεριφοράς των εταιριών που θα αναλάβουν την ανάκτηση τμήματος των «κόκκινοων» δανείων και οι οποίες θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply