ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΕΝΑΡΞΗ 14/9

Ταχύρρυθμα τμήματα προετοιμασίας για πλήρη κάλυψη της κρίσιμης ύλης για τις εξετάσεις ασκουμένων-εξετάσεις επάρκειας πτυχιούχων εξωτερικού για τις εξετάσεις του Οκτωβρίου 2016.

Έναρξη, 14 Σεπτεμβρίου, λήξη τέλη Οκτωβρίου

Δηλώσεις συμμετοχής: nomopolis.edu@gmail.com (με θέμα «σεμινάρια ασκουμένων» και τα σεμινάρια που επιθυμείτε).

Προσφερόμενα σεμινάρια:

– Δημοσίου δικαίου, 6 τρίωρες εισηγήσεις, κόστος 120€

Εισηγητές: Κ. Δεδελετάκης, δικηγόρος D.E.A, Φ. Παλαμιώτης, δικηγόρος ΜΔΕ

Πρόγραμμα εισηγήσεων Δημοσίου Δικαίου ΕΔΩ

– Πολιτικής Δικονομίας, 6 τρίωρες εισηγήσεις, κόστος 120€

Εισηγητής: Λ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR

Πρόγραμμα εισηγήσεων Πολ. Δικονομίας ΕΔΩ

– Αστικού δικαίου, 6 τρίωρες εισηγήσεις, κόστος 120€

Πρόγραμμα εισηγήσεων Αστικού Δικαίου ΕΔΩ

Εισηγητής: Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν.

– Εμπορικού δικαίου, 4 τρίωρες εισηγήσεις, κόστος 100€

Εισηγητής: Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν.

Πρόγραμμα εισηγήσεων Εμπορικού Δικαίου ΕΔΩ

– Ποινικού δικαίου & ποινικής δικονομίας, 6 τρίωρες εισηγήσεις, κόστος 120€

Εισηγήτρια: Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος Μ.Δ.Ε

Πρόγραμμα εισηγήσεων Ποινικού ΕΔΩ

– Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας, 1 τρίωρη εισήγηση, κόστος 20€

Εισηγητής: Λ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR

Διάγραμμα εισήγησης ΕΔΩ

~~~~~~~~~

Κόστος πλήρους «πακέτου» σεμιναρίων: 500€

Σημ.:Η διδασκαλία έχει στόχο να δώσει μια συνολική εποπτεία της εξεταστέας ύλης με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των σχετικών κλάδων του δικαίου και συνοδεύεται από πλήρες και περιεκτικό εκπαιδευτικό υλικό.