Έξι αναλυτικοί πίνακες για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Συνημμένα αρχεία: pinakes_neoy_kpold.doc

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                          16/12/2015

 

Έξι αναλυτικοί πίνακες για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναρτώνται έξι αναλυτικοί πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα και συνοπτικές πληροφορίες διεξαγωγής της πολιτικής δίκης.

Την σύνταξη των πινάκων αυτών, επιμελήθηκε ο Δικηγόρος, Δ.Ν, Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου, Λέκτορας της Πολιτικής  Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος της συντακτικής ομάδας του Νομικού Βήματος, τον οποίο και ευχαριστεί ιδιαίτερα ο ΔΣΑ.

Στους πίνακες περιλαμβάνονται πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για την τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, για την δυνητική διαδικασία εξέτασης μαρτύρων με πράξη του δικαστηρίου περί επανάληψης της συζήτησης, καθώς και πίνακας με συνοπτικές πληροφορίες για τις αναδιαμορφωμένες ειδικές διαδικασίες. Ακολουθούν πίνακες με χρονοδιαγράμματα της πρωτοβάθμιας δίκης περί την εκτέλεση για τις χρηματικές απαιτήσεις πριν και μετά τον πλειστηριασμό, καθώς και πίνακας για τα ισχύοντα μετά το ν. 4335/2015 ένδικα βοηθήματα αναστολών.

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τους πίνακες για τον νέο ΚΠολΔ.

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.

Leave a reply