Φορολογική ανακοίνωση για τις 3μηνες συμπληρωματικές καταστάσεις των Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα, 26/11/2015

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 3μηνες συμπληρωματικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών(ΜΥΦ έτους 2014), δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα γραμμάτια προκαταβολής που εκδίδονται στον Δ.Σ.Α, τα μερίσματα καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία ασφάλισης(ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ κλπ), σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/7-3-14 άρθρο 1γ.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply