Φορολογικη μεταχείριση μερίσματος δικηγόρων και αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Εγκύκλιος  της Γενικής Γραμματείας Εσόδων για φορολογική μεταχείριση μερίμαστος δικηγόρων και αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ->egkiklios_oikon_16_07_2015

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply