Φορολογική μεταχείριση του μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.

Η Γενική Γραμματεία Εσόδων διευκρινίζει τη φορολογική μεταχείριση του μερίσματος και την παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.

Μπορείτε να δείτε το σώμα της ανακοίνωσης εδώ->ΓΓΔΕ - Φορολογία Μερίσματος

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;