Για την Ειδική Εκλογική Αποζημίωση (για ΔΑ που δεν μετακινήθηκαν από την έδρα τους & Γραμματείς)

Υπηρεσίες Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης

Αφορά Δικαστικούς Αντιπροσώπους που δεν μετακινήθηκαν από την έδρα τους  και όλους τους Γραμματείς και Διερμηνείς

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019

Πρόσβαση στην Υπηρεσία (πατήστε πάνω για να μεταφερθείτε)

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνουν σχετικά με τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019 και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία πληρωμής της Ειδικής Αποζημίωσης των διοριζομένων Εφόρων, Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κ.λ.π., εντός του νομού της έδρας τους που περιγράφεται αναλυτικά από την υπ΄αριθμ. 35305/ 8-5-2019 (ΦΕΚ 1562/Β/8-5-2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

Η καταχώρηση των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής θα γίνει ηλεκτρονικά με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής που θα ενεργοποιηθεί εντός των επομένων ημερών.

Η ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης που θα υποβληθεί από όλους τους δικαιούχους θα ενεργοποιηθεί εντός των επομένων ημερών.

Η χρήση της εφαρμογής καταχώρησης και της αίτησης θα γίνεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:  213 13 33 033

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών


Αποφάσεις

Τεχνικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Σύνδεσμοι βοήθειας

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply