Για το επικείμενο "αγροτικό" των δικηγόρων στο στρατό. Γράφει ο Σωκράτης Τσαχιρίδης

Πρόσφατα μάθαμε πως υπάρχει η βούληση από μεριάς κυβέρνησης για την ψήφιση νομοσχεδίου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν "αγροτικό" τους κατά την άσκηση της στρατιωτικής τους θητείας οι γιατροί, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι.

Οι γιατροί ανέκαθεν έκαναν ένα είδος αγροτικού, καθώς ως επί το πλείστον τοποθετούνται σε μονάδες με στρατιωτικά νοσοκομεία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί. Αναφορικά με τους δικηγόρους, ως ασκούμενος κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ήμουν σε γραφείο προσφέροντας τις υπηρεσίες μου (σε επίπεδο γραμματειακό) και παράλληλα παρείχα νομικές συμβουλές στον διοικητή σε θέματα σύναψης συμβάσεων της μονάδας με ιδιωτικούς φορείς. Ένα άλλο παιδί, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, που υπηρετούσαμε μαζί αξιοποιήθηκε επίσης κάνοντας γραφική απεικόνιση των κτιρίων του στρατοπέδου.

Ο οποιοσδήποτε επιστήμονας που υπηρετεί υπάρχει πιθανότητα να αξιοποιηθεί αναλόγως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αξιοποίηση με βάση το επιστημονικό υπόβαθρο του καθενός κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας υφίσταται.

Εδώ όμως να σημειώσω ότι η αξιοποίηση των δικηγόρων, των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, με εξαίρεση τους γιατρούς, δεν αποτελεί κανόνα, αλλά συχνή τακτική και μόνο. Αυτό που δεν υφίσταται είναι η αναγνώριση του χρόνου αυτού για τους ασκούμενους δικηγόρους ως πρακτική άσκηση, για τους γιατρούς ως αγροτικό για πολιτικούς μηχανικούς ως προϋπηρεσία κτλ. Δεν είναι λίγοι οι συνάδερφοι που όταν υπηρετούσαν τη θητεία τους δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου επιστημονικά.

Ίσως και αυτό αποτελέσει αντικείμενο του νομοσχεδίου, η εκ του νόμου υποχρέωση αξιοποίησης των ως άνω επαγγελματιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, πράγμα εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς όχι μόνο νεώτεροι επαγγελματίες θα μπορούν να αποκτήσουν πείρα, αλλά και υποστελεχωμένες υπηρεσίες του στρατού θα μπορούν να εξυπηρετήσουν υφιστάμενες ανάγκες με αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές να βγαίνουν κερδισμένες.

Περαιτέρω πληροφορίες θα μάθουμε μέσα στις επόμενες ημέρες.

*Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι ασκούμενος δικηγόρος Αλεξανδρούπολης.

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply