Γνωμοδότηση Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου για την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και την παραμονή προσφύγων-μεταναστών στα ελληνικά νησιά

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -    4/2/2017                    

Αναρτάται η γνωμοδότηση της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, η οποία συστάθηκε κατόπιν του από 24-11-2016 με αρ. πρωτ. 36342 εγγράφου του Δημάρχου Χίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αν βάσει της από 18 Μαρτίου 2016 συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας επιτρέπεται ή απαγορεύεται η μεταφορά των προσφύγων- μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Στην γνωμοδότηση αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι τόσο οι συνθήκες κράτησης όσο και πρωτίστως η επιβολή του γεωγραφικού περιορισμού και το εν γένει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής των αιτούντων άσυλο και των παρανόμων μεταναστών που ισχύουν στην περίπτωση των διαμενόντων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προσκρούουν στις ως άνω ρηθείσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία (Σύμβαση) κατισχύει κάθε άλλου απλού νόμου της εσωτερικής έννομης τάξης ως έχουσα αυξημένη τυπική ισχύ σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω συνταγματική διάταξη, αλλά και πάσης άλλης διεθνούς συμφωνίας απλοποιημένης μορφής, όπως και εν προκειμένη χαρακτηρίζεται η κοινή δήλωση ΕΕ- Τουρκίας.

Και η γνωμοδότηση καταλήγει συμπερασματικά πως:

Η Συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016 μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας δεν προβλέπει ρητά την υποχρέωση παραμονής των προσφύγων- μεταναστών στα ελληνικά νησιά μέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους. Η υποχρέωση παραμονής των προσφύγων- μεταναστών αποτελεί προϊόν ερμηνείας. Η ερμηνεία αυτή όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα ωστόσο είναι αντίθετη τόσο με το Ελληνικό Σύνταγμα όσο και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Συνεπώς, οι πρόσφυγες- μετανάστες, οι οποίοι εισέρχονται μέσω των ελληνικών νησιών στην Ελλάδα μπορούν να μετακινηθούν προς την υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους.

Στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη γνωμοδότηση.

antigrafo_toy_eu_turkey_statement.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.