Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης από την ΑΑΔΕ

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Προθεσμίες
ΑΠΟ                    ΕΩΣ
28.02.2019
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις