Η Δικ.Εταιρία Βρυσόπουλος|Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι αναζητά μόνιμη συνεργασία με δικηγόρο 1 έως 5 ετών εμπειρίας,για υποθέσεις Ν.3869/2010, αναγκαστικής εκτέλεσης & τραπεζικού δικαίου

Τα δικηγορικά γραφεία ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, επιθυμούν μόνιμη συνεργασία με δικηγόρο 1-5 ετών εμπειρίας, για παραστάσεις σε υποθέσεις Ν.3869/2010, αναγκαστικής εκτέλεσης, τραπεζικού δικαίου και καταθέσεις δικογράφων.

Ωράριο 09:00-15:00. Σταθερή αμοιβή μηνιαίως συν ελάχιστες αμοιβές παραστάσεων.

Αποστολή βιογραφικών έως την 31.8.2018 στη διεύθυνση: socrates@vrysopoulos.com.