Η δικηγορική εταιρία περιβαλλοντικού δικαίου ClientEarth κατέθεσε αγωγή κατά του Ηνωμένου Βασιλείου

Η δικηγορική εταιρεία περιβαλλοντικού δικαίου ClientEarth κατέθεσε αγωγή την Παρασκευή 18.3.2016 κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για  αδυναμία καταπολέμησης της  παράνομης ρύπανσης του αέρα.

Η δικηγορική εταιρεία κατέθεσε το δικόγραφο δηλώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει  40.000 πρόωρους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση κάθε χρόνο . Επίσης τόνισε πως "η κυβέρνηση κατά παράβαση της εντολής του Ανωτάτου Δικαστηρίου να καθαρίσει την ποιότητα του αέρα, έχει αποτύχει  να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος καθώς και την κρίση της δημόσιας υγείας."

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με εναγόμενο τη Γραμματεία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τον Δήμαρχο του Λονδίνου.